தமிழ்

Matthew 5:12 in Tamil

மத்தேயு 5:12
சந்தோஷப்பட்டு, களிகூருங்கள்; பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும்; உங்களுக்கு முன்னிருந்த தீர்க்கதரிசிகளையும் அப்படியே துன்பப்படுத்தினார்களே.

Matthew 5:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

American Standard Version (ASV)

Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets that were before you.

Bible in Basic English (BBE)

Be glad and full of joy; for great is your reward in heaven: for so were the prophets attacked who were before you.

Darby English Bible (DBY)

Rejoice and exult, for your reward is great in the heavens; for thus have they persecuted the prophets who were before you.

World English Bible (WEB)

Rejoice, and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For that is how they persecuted the prophets who were before you.

Young’s Literal Translation (YLT)

rejoice ye and be glad, because your reward `is’ great in the heavens, for thus did they persecute the prophets who were before you.

மத்தேயு 5:12 in English

santhoshappattu, Kalikoorungal; Paralokaththil Ungal Palan Mikuthiyaayirukkum; Ungalukku Munniruntha Theerkkatharisikalaiyum Appatiyae Thunpappaduththinaarkalae.


Read Full Chapter : Matthew 5