தமிழ்

Matthew 5:34 in Tamil

மத்தேயு 5:34
நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் பரிச்சேதம் சத்தியம்பண்ணவேண்டாம்; வானத்தின் பேரில் சத்தியம்பண்ணவேண்டாம், அது தேவனுடைய சிங்காசனம்.

Matthew 5:34 in Other Translations

King James Version (KJV)

But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God’s throne:

American Standard Version (ASV)

but I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;

Bible in Basic English (BBE)

But I say to you, Take no oaths at all: not by the heaven, because it is the seat of God;

Darby English Bible (DBY)

But *I* say unto you, Do not swear at all; neither by the heaven, because it is [the] throne of God;

World English Bible (WEB)

but I tell you, don’t swear at all: neither by heaven, for it is the throne of God;

Young’s Literal Translation (YLT)

but I — I say to you, not to swear at all; neither by the heaven, because it is the throne of God,

மத்தேயு 5:34 in English

naan Ungalukkuch Sollukiraen Parichchaேtham Saththiyampannnavaenndaam; Vaanaththin Paeril Saththiyampannnavaenndaam, Athu Thaevanutaiya Singaasanam.


Read Full Chapter : Matthew 5