தமிழ்

2 Corinthians 7:3 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 7:3
உங்களைக் குற்றவாளிகளாக்கும்பொருட்டாக இப்படி நான் சொல்லுகிறதில்லை; முன்னே நான் சொல்லியபடி, உங்களுடனேகூடச் சாகவும் கூடப் பிழைக்கவுந்தக்கதாக எங்களிருதயங்களில் நீங்கள் இருக்கிறீர்களே.

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 Corinthians 7:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

I speak not this to condemn you: for I have said before, that ye are in our hearts to die and live with you.

American Standard Version (ASV)

I say it not to condemn `you’: for I have said before, that ye are in our hearts to die together and live together.

Bible in Basic English (BBE)

It is not with the purpose of judging you that I say this: for I have said before that you are in our hearts for life and death together.

Darby English Bible (DBY)

I do not speak for condemnation, for I have already said that ye are in our hearts, to die together, and live together.

World English Bible (WEB)

I say this not to condemn you, for I have said before, that you are in our hearts to die together and live together.

Young’s Literal Translation (YLT)

not to condemn you do I say `it’, for I have said before that in our hearts ye are to die with and to live with;

2 கொரிந்தியர் 7:3 in English

ungalaik Kuttavaalikalaakkumporuttaka Ippati Naan Sollukirathillai; Munnae Naan Solliyapati, Ungaludanaekoodach Saakavum Koodap Pilaikkavunthakkathaaka Engaliruthayangalil Neengal Irukkireerkalae.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 7