தமிழ்

2 Corinthians 12:15 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 12:15
ஆதலால், நான் உங்களில் எவ்வளவு அதிகமாய் அன்புகூருகிறேனோ அவ்வளவு குறைவாய் உங்களால் அன்புகூரப்பட்டிருந்தாலும், மிகவும் சந்தோஷமாய் நான் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காகச் செலவுபண்ணவும் செலவுபண்ணப்படவும் விரும்புகிறேன்

2 Corinthians 12:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will very gladly spend and be spent for you; though the more abundantly I love you, the less I be loved.

American Standard Version (ASV)

And I will most gladly spend and be spent for your souls. If I love you more abundantly, am I loved the less?

Bible in Basic English (BBE)

And I will gladly give all I have for your souls. If I have the more love for you, am I to be loved the less?

Darby English Bible (DBY)

Now *I* shall most gladly spend and be utterly spent for your souls, if even in abundantly loving you I should be less loved.

World English Bible (WEB)

I will most gladly spend and be spent for your souls. If I love you more abundantly, am I loved the less?

Young’s Literal Translation (YLT)

and I most gladly will spend and be entirely spent for your souls, even if, more abundantly loving you, less I am loved.

2 கொரிந்தியர் 12:15 in English

aathalaal, Naan Ungalil Evvalavu Athikamaay Anpukoorukiraeno Avvalavu Kuraivaay Ungalaal Anpukoorappattirunthaalum, Mikavum Santhoshamaay Naan Ungal Aaththumaakkalukkaakach Selavupannnavum Selavupannnappadavum Virumpukiraen


Read Full Chapter : 2 Corinthians 12