தமிழ்

2 Corinthians 12:6 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 12:6
சத்தியமானதை நான் பேசுகிறேன்; நான் மேன்மைபாராட்ட மனதாயிருந்தாலும், நான் புத்தியீனனல்ல, ஆனாலும் ஒருவனும் என்னிடத்தில் காண்கிறதற்கும், என்னாலே கேட்கிறதற்கும் மேலாக என்னை எண்ணாதபடிக்கு அப்படிச் செய்யாதிருப்பேன்.

2 Corinthians 12:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

For though I would desire to glory, I shall not be a fool; for I will say the truth: but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me.

American Standard Version (ASV)

For if I should desire to glory, I shall not be foolish; for I shall speak the truth: but I forbear, lest any man should account of me above that which he seeth me `to be’, or heareth from me.

Bible in Basic English (BBE)

For if I had a desire to take credit to myself, it would not be foolish, for I would be saying what is true: but I will not, for fear that I might seem to any man more than he sees me to be, or has word from me that I am.

Darby English Bible (DBY)

For if I shall desire to boast, I shall not be a fool; for I will say [the] truth; but I forbear, lest any one should think as to me above what he sees me [to be], or whatever he may hear of me.

World English Bible (WEB)

For if I would desire to boast, I will not be foolish; for I will speak the truth. But I forbear, so that no man may account of me above that which he sees in me, or hears from me.

Young’s Literal Translation (YLT)

for if I may wish to boast, I shall not be a fool, for truth I will say; but I forebear, lest any one in regard to me may think anything above what he doth see me, or doth hear anything of me;

2 கொரிந்தியர் 12:6 in English

saththiyamaanathai Naan Paesukiraen; Naan Maenmaipaaraatta Manathaayirunthaalum, Naan Puththiyeenanalla, Aanaalum Oruvanum Ennidaththil Kaannkiratharkum, Ennaalae Kaetkiratharkum Maelaaka Ennai Ennnnaathapatikku Appatich Seyyaathiruppaen.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 12