தமிழ்

2 Corinthians 12:5 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 12:5
இப்படிப்பட்டவனைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டுவேன்; ஆனாலும் என்னைக்குறித்து என் பலவீனங்களிலேயன்றி, வேறொன்றிலும் மேன்மைபாராட்டமாட்டேன்.

2 Corinthians 12:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Of such an one will I glory: yet of myself I will not glory, but in mine infirmities.

American Standard Version (ASV)

On behalf of such a one will I glory: but on mine own behalf I will not glory, save in `my’ weaknesses.

Bible in Basic English (BBE)

On account of such a one I will have glory: for myself I will take no glory, but only in my feeble body.

Darby English Bible (DBY)

Of such [a one] I will boast, but of myself I will not boast, unless in my weaknesses.

World English Bible (WEB)

On behalf of such a one I will boast, but on my own behalf I will not boast, except in my weaknesses.

Young’s Literal Translation (YLT)

Of such an one I will boast, and of myself I will not boast, except in my infirmities,

2 கொரிந்தியர் 12:5 in English

ippatippattavanaikkuriththu Maenmaipaaraattuvaen; Aanaalum Ennaikkuriththu En Palaveenangalilaeyanti, Vaerontilum Maenmaipaaraattamaattaen.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 12