தமிழ்

2 Corinthians 7:8 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 7:8
ஆதலால் நான் நிருபத்தினாலே உங்களைத் துக்கப்படுத்தியிருந்தும், அந்த நிருபம் கொஞ்சப்பொழுதாகிலும் உங்களைத் துக்கப்படுத்தினதென்று கண்டு நான் மனஸ்தாபப்பட்டிருந்தும், இப்பொழுது மனஸ்தாபப்படுகிறதில்லை.

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 Corinthians 7:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

For though I made you sorry with a letter, I do not repent, though I did repent: for I perceive that the same epistle hath made you sorry, though it were but for a season.

American Standard Version (ASV)

For though I made you sorry with my epistle, I do not regret it: though I did regret `it’ (for I see that that epistle made you sorry, though but for a season),

Bible in Basic English (BBE)

For though my letter gave you pain, I have no regret for it now, though I had before; for I see that the letter gave you pain, but only for a time.

Darby English Bible (DBY)

For if also I grieved you in the letter, I do not regret [it], if even I have regretted it; for I see that that letter, if even [it were] only for a time, grieved you.

World English Bible (WEB)

For though I made you sorry with my letter, I do not regret it, though I did regret it. For I see that my letter made you sorry, though just for a while.

Young’s Literal Translation (YLT)

because even if I made you sorry in the letter, I do not repent — if even I did repent — for I perceive that the letter, even if for an hour, did make you sorry.

2 கொரிந்தியர் 7:8 in English

aathalaal Naan Nirupaththinaalae Ungalaith Thukkappaduththiyirunthum, Antha Nirupam Konjappoluthaakilum Ungalaith Thukkappaduththinathentu Kanndu Naan Manasthaapappattirunthum, Ippoluthu Manasthaapappadukirathillai.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 7