தமிழ்

2 Corinthians 7:12 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 7:12
ஆதலால் நான் உங்களுக்கு அப்படி எழுதியிருந்தும், அநியாயஞ்செய்தவனிமித்தமுமல்ல, அநியாயஞ்செய்யப்படவனிமித்தமுமல்ல, தேவனுக்குமுன்பாக உங்களைக்குறித்து எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிற ஜாக்கிரதை உங்களுக்கு வெளிப்படும்பொருட்டே அப்படி எழுதினேன்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 Corinthians 7:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore, though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong, nor for his cause that suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear unto you.

American Standard Version (ASV)

So although I wrote unto you, I `wrote’ not for his cause that did the wrong, nor for his cause that suffered the wrong, but that your earnest care for us might be made manifest unto you in the sight of God.

Bible in Basic English (BBE)

So though I sent you a letter, it was not only because of the man who did the wrong, or because of him to whom the wrong was done, but so that your true care for us might be made clear in the eyes of God.

Darby English Bible (DBY)

So then, if also I wrote to you, [it was] not for the sake of him that injured, nor for the sake of him that was injured, but for the sake of our diligent zeal for you being manifested to you before God.

World English Bible (WEB)

So although I wrote to you, I wrote not for his cause that did the wrong, nor for his cause that suffered the wrong, but that your earnest care for us might be revealed in you in the sight of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

If, then, I also wrote to you — not for his cause who did wrong, nor for his cause who did suffer wrong, but for our diligence in your behalf being manifested unto you before God —

2 கொரிந்தியர் 7:12 in English

aathalaal Naan Ungalukku Appati Eluthiyirunthum, Aniyaayanjaெythavanimiththamumalla, Aniyaayanjaெyyappadavanimiththamumalla, Thaevanukkumunpaaka Ungalaikkuriththu Engalukku Unndaayirukkira Jaakkirathai Ungalukku Velippadumporuttae Appati Eluthinaen.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 7