தமிழ்

2 Corinthians 7:11 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 7:11
பாருங்கள், நீங்கள் தேவனுக்கேற்ற துக்கமடைந்ததுண்டே; அது உங்களிடத்தில் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையையும், குற்றந்தீர எவ்வளவு நியாயஞ்சொல்லுதலையும், எவ்வளவு வெறுப்பையும், எவ்வளவு பயத்தையும், எவ்வளவு ஆவலையும், எவ்வளவு பக்திவைராக்கியத்தையும், எவ்வளவு கண்டிப்பையும் உண்டாக்கிற்று. இந்தக் காரியத்திலே நீங்கள் எல்லாவிதத்திலும் உங்களைச் சுத்தவான்களென்று விளங்கப்பண்ணினீர்கள்.

2 Corinthians 7:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

For behold this selfsame thing, that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge! In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter.

American Standard Version (ASV)

For behold, this selfsame thing, that ye were made sorry after a godly sort, what earnest care it wrought in you, yea what clearing of yourselves, yea what indignation, yea what fear, yea what longing, yea what zeal, yea what avenging! In everything ye approved yourselves to be pure in the matter.

Bible in Basic English (BBE)

For you see what care was produced in you by this very sorrow of yours before God, what clearing of yourselves, what wrath against sin, what fear, what desire, what serious purpose, what punishment. In everything you have made it clear that you are free from sin in this business.

Darby English Bible (DBY)

For, behold, this same thing, your being grieved according to God, how much diligence it wrought in *you*, but [what] excusing [of yourselves], but [what] indignation, but [what] fear, but [what] ardent desire, but [what] zeal, but [what] vengeance: in every way ye have proved yourselves to be pure in the matter.

World English Bible (WEB)

For behold, this same thing, that you were made sorry in a godly way, what earnest care it worked in you. Yes, what defense, indignation, fear, longing, zeal, and vengeance! In everything you demonstrated yourselves to be pure in the matter.

Young’s Literal Translation (YLT)

for, lo, this same thing — your being made sorry toward God — how much diligence it doth work in you! but defence, but displeasure, but fear, but longing desire, but zeal, but revenge; in every thing ye did approve yourselves to be pure in the matter.

2 கொரிந்தியர் 7:11 in English

paarungal, Neengal Thaevanukkaetta Thukkamatainthathunntae; Athu Ungalidaththil Evvalavu Jaakkirathaiyaiyum, Kuttantheera Evvalavu Niyaayanjaொlluthalaiyum, Evvalavu Veruppaiyum, Evvalavu Payaththaiyum, Evvalavu Aavalaiyum, Evvalavu Pakthivairaakkiyaththaiyum, Evvalavu Kanntippaiyum Unndaakkittu. Inthak Kaariyaththilae Neengal Ellaavithaththilum Ungalaich Suththavaankalentu Vilangappannnnineerkal.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 7