தமிழ்

Psalm 145:19 in Tamil

சங்கீதம் 145:19
அவர் தமக்குப் பயந்தவர்களுடைய விருப்பத்தின்படி செய்து, அவர்கள் கூப்பிடுதலைக் கேட்டு, அவர்களை இரட்சிக்கிறார்.

Psalm 145:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.

American Standard Version (ASV)

He will fulfil the desire of them that fear him; He also will hear their cry and will save them.

Bible in Basic English (BBE)

To his worshippers, he will give their desire; their cry comes to his ears, and he gives them salvation.

Darby English Bible (DBY)

He fulfilleth the desire of them that fear him; he heareth their cry, and saveth them.

World English Bible (WEB)

He will fulfill the desire of those who fear him. He also will hear their cry, and will save them.

Young’s Literal Translation (YLT)

The desire of those fearing Him He doth, And their cry He heareth, and saveth them.

சங்கீதம் 145:19 in English

avar Thamakkup Payanthavarkalutaiya Viruppaththinpati Seythu, Avarkal Kooppiduthalaik Kaettu, Avarkalai Iratchikkiraar.


Read Full Chapter : Psalm 145