தமிழ்

Psalm 145:18 in Tamil

சங்கீதம் 145:18
தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், உண்மையாய்த் தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார்.

Psalm 145:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.

American Standard Version (ASV)

Jehovah is nigh unto all them that call upon him, To all that call upon him in truth.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord is near all those who give honour to his name; even to all who give honour to him with true hearts.

Darby English Bible (DBY)

Jehovah is nigh unto all that call upon him, unto all that call upon him in truth.

World English Bible (WEB)

Yahweh is near to all those who call on him, To all who call on him in truth.

Young’s Literal Translation (YLT)

Near `is’ Jehovah to all those calling Him, To all who call Him in truth.

சங்கீதம் 145:18 in English

thammai Nnokkik Kooppidukira Yaavarukkum, Unnmaiyaayth Thammai Nnokkik Kooppidukira Yaavarukkum, Karththar Sameepamaayirukkiraar.


Read Full Chapter : Psalm 145