தமிழ்

Philippians 2:12 in Tamil

பிலிப்பியர் 2:12
ஆதலால், எனக்குப் பியமானவர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிகிறபடியே, நான் உங்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கும்பொழுது மாத்திரமல்ல, நான் தூரமாயிருக்கிற இப்பொழுதும், அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் இரட்சிப்பு நிறைவேறப் பிரயாசப்படுங்கள்.

Philippians 2:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.

American Standard Version (ASV)

So then, my beloved, even as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling;

Bible in Basic English (BBE)

So then, my loved ones, as you have at all times done what I say, not only when I am present, but now much more when I am not with you, give yourselves to working out your salvation with fear in your hearts;

Darby English Bible (DBY)

So that, my beloved, even as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much rather in my absence, work out your own salvation with fear and trembling,

World English Bible (WEB)

So then, my beloved, even as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.

Young’s Literal Translation (YLT)

So that, my beloved, as ye always obey, not as in my presence only, but now much more in my absence, with fear and trembling your own salvation work out,

பிலிப்பியர் 2:12 in English

aathalaal, Enakkup Piyamaanavarkalae, Neengal Eppoluthum Geelppatikirapatiyae, Naan Ungalukkuch Sameepamaayirukkumpoluthu Maaththiramalla, Naan Thooramaayirukkira Ippoluthum, Athika Payaththodum Nadukkaththodum Ungal Iratchippu Niraivaerap Pirayaasappadungal.


Read Full Chapter : Philippians 2