தமிழ்

Philippians 2:22 in Tamil

பிலிப்பியர் 2:22
தகப்பனுக்குப் பிள்ளை ஊழியஞ்செய்வதுபோல, அவன் என்னுடனேகூட சுவிசேஷத்தினிமித்தம் ஊழியஞ்செய்தானென்று அவனுடைய உத்தமகுணத்தை அறிந்திருக்கிறீர்கள்.

Philippians 2:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

But ye know the proof of him, that, as a son with the father, he hath served with me in the gospel.

American Standard Version (ASV)

But ye know the proof of him, that, as a child `serveth’ a father, `so’ he served with me in furtherance of the gospel.

Bible in Basic English (BBE)

But his quality is clear to you; how, as a child is to its father, so he was a help to me in the work of the good news.

Darby English Bible (DBY)

But ye know the proof of him, that, as a child a father, he has served with me in the work of the glad tidings.

World English Bible (WEB)

But you know the proof of him, that, as a child serves a father, so he served with me in furtherance of the Gospel.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the proof of him ye know, that as a child `serveth’ a father, with me he did serve in regard to the good news;

பிலிப்பியர் 2:22 in English

thakappanukkup Pillai Ooliyanjaெyvathupola, Avan Ennudanaekooda Suviseshaththinimiththam Ooliyanjaெythaanentu Avanutaiya Uththamakunaththai Arinthirukkireerkal.


Read Full Chapter : Philippians 2