தமிழ்

2 Corinthians 8:22 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 8:22
மேலும், அநேக காரியங்களில் ஜாக்கிரதையுள்ளவனென்று நாங்கள் பலமுறை கண்டறிந்தவனும், இப்பொழுது உங்கள்மேலுள்ள மிகுந்த நம்பிக்கையினாலே அதிக ஜாக்கிரதையுள்ளவனுமாகிய நம்முடைய சகோதரனையும் இவர்களோடே கூட அனுப்பியிருக்கிறோம்.

2 Corinthians 8:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

And we have sent with them our brother, whom we have oftentimes proved diligent in many things, but now much more diligent, upon the great confidence which I have in you.

American Standard Version (ASV)

and we have sent with them our brother, whom we have many times proved earnest in many things, but now much more earnest, by reason of the great confidence which `he hath’ in you.

Bible in Basic English (BBE)

And we have sent with them our brother, whose ready spirit has been made clear to us at times and in ways without number, but it is now all the more so because of the certain faith which he has in you.

Darby English Bible (DBY)

And we have sent with them our brother whom we have often proved to be of diligent zeal in many things, and now more diligently zealous through the great confidence [he has] as to you.

World English Bible (WEB)

We have sent with them our brother, whom we have many times proved earnest in many things, but now much more earnest, by reason of the great confidence which he has in you.

Young’s Literal Translation (YLT)

and we sent with them our brother, whom we proved in many things many times being diligent, and now much more diligent, by the great confidence that is toward you,

2 கொரிந்தியர் 8:22 in English

maelum, Anaeka Kaariyangalil Jaakkirathaiyullavanentu Naangal Palamurai Kanndarinthavanum, Ippoluthu Ungalmaelulla Mikuntha Nampikkaiyinaalae Athika Jaakkirathaiyullavanumaakiya Nammutaiya Sakotharanaiyum Ivarkalotae Kooda Anuppiyirukkirom.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 8