தமிழ்

2 Corinthians 8:23 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 8:23
தீத்துவைக்குறித்து ஒருவன் விசாரித்தால், அவன் எனக்குக் கூட்டாளியும் உங்களுக்காக என் உடன்வேலையாளுமாயிக்கிறானென்றும்; எங்கள் சகோதரரைக்குறித்து ஒருவன் விசாரித்தால், அவர்கள் சபைகளுடைய ஸ்தானாபதிகளும், கிறிஸ்துவுக்கு மகிமையுமாயிருக்கிறார்களென்றும் அறியக்கடவன்.

2 Corinthians 8:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

Whether any do enquire of Titus, he is my partner and fellowhelper concerning you: or our brethren be enquired of, they are the messengers of the churches, and the glory of Christ.

American Standard Version (ASV)

Whether `any inquire’ about Titus, `he is’ my partner and `my’ fellow-worker to you-ward, or our brethren, `they are’ the messengers of the churches, `they are’ the glory of Christ.

Bible in Basic English (BBE)

If any question comes up about Titus, he is my brother-worker, working with me for you; or about the others, they are the representatives of the churches to the glory of Christ.

Darby English Bible (DBY)

Whether as regards Titus, [he is] my companion and fellow-labourer in your behalf; or our brethren, [they are] deputed messengers of assemblies, Christ’s glory.

World English Bible (WEB)

As for Titus, he is my partner and fellow worker for you. As for our brothers, they are the apostles of the assemblies, the glory of Christ.

Young’s Literal Translation (YLT)

whether — about Titus — my partner and towards you fellow-worker, whether — our brethren, apostles of assemblies — glory of Christ;

2 கொரிந்தியர் 8:23 in English

theeththuvaikkuriththu Oruvan Visaariththaal, Avan Enakkuk Koottaliyum Ungalukkaaka En Udanvaelaiyaalumaayikkiraanentum; Engal Sakothararaikkuriththu Oruvan Visaariththaal, Avarkal Sapaikalutaiya Sthaanaapathikalum, Kiristhuvukku Makimaiyumaayirukkiraarkalentum Ariyakkadavan.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 8