தமிழ்

Philippians 2:2 in Tamil

பிலிப்பியர் 2:2
நீங்கள் ஏக சிந்தையும் ஏக அன்புமுள்ளவர்களாயிருந்து, இசைந்த ஆத்துமாக்களாய் ஒன்றையே சிந்தித்து, என் சந்தோஷத்தை நிறைவாக்குங்கள்.

Philippians 2:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Fulfil ye my joy, that ye be likeminded, having the same love, being of one accord, of one mind.

American Standard Version (ASV)

make full my joy, that ye be of the same mind, having the same love, being of one accord, of one mind;

Bible in Basic English (BBE)

Make my joy complete by being of the same mind, having the same love, being in harmony and of one mind;

Darby English Bible (DBY)

fulfil my joy, that ye may think the same thing, having the same love, joined in soul, thinking one thing;

World English Bible (WEB)

make my joy full, by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind;

Young’s Literal Translation (YLT)

fulfil ye my joy, that ye may mind the same thing — having the same love — of one soul — minding the one thing,

பிலிப்பியர் 2:2 in English

neengal Aeka Sinthaiyum Aeka Anpumullavarkalaayirunthu, Isaintha Aaththumaakkalaay Ontaiyae Sinthiththu, En Santhoshaththai Niraivaakkungal.


Read Full Chapter : Philippians 2