தமிழ்

Philippians 4:2 in Tamil

பிலிப்பியர் 4:2
கர்த்தருக்குள் ஒரே சிந்தையாயிருக்க எயோதியாளுக்கும் சிந்திகேயாளுக்கும் புத்திசொல்லுகிறேன்.

Philippians 4:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.

American Standard Version (ASV)

I exhort Euodia, and I exhort Syntyche, to be of the same mind in the Lord.

Bible in Basic English (BBE)

I make request to Euodias and Syntyche to be of the same mind in the Lord.

Darby English Bible (DBY)

I exhort Euodia, and exhort Syntyche, to be of the same mind in [the] Lord;

World English Bible (WEB)

I exhort Euodia, and I exhort Syntyche, to think the same way in the Lord.

Young’s Literal Translation (YLT)

Euodia I exhort, and Syntyche I exhort, to be of the same mind in the Lord;

பிலிப்பியர் 4:2 in English

karththarukkul Orae Sinthaiyaayirukka Eyothiyaalukkum Sinthikaeyaalukkum Puththisollukiraen.


Read Full Chapter : Philippians 4