தமிழ்

James 3:17 in Tamil

யாக்கோபு 3:17
பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது.

James 3:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.

American Standard Version (ASV)

But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without variance, without hypocrisy.

Bible in Basic English (BBE)

But the wisdom which is from heaven is first holy, then gentle, readily giving way in argument, full of peace and mercy and good works, not doubting, not seeming other than it is.

Darby English Bible (DBY)

But the wisdom from above first is pure, then peaceful, gentle, yielding, full of mercy and good fruits, unquestioning, unfeigned.

World English Bible (WEB)

But the wisdom that is from above is first pure, then peaceful, gentle, reasonable, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the wisdom from above, first, indeed, is pure, then peaceable, gentle, easily entreated, full of kindness and good fruits, uncontentious, and unhypocritical: —

யாக்கோபு 3:17 in English

paraththilirunthu Varukira Njaanamo Muthalaavathu Suththamullathaayum, Pinpu Samaathaanamum Saanthamum Inakkamumullathaayum, Irakkaththaalum Narkanikalaalum Nirainthathaayum, Patchapaathamillaathathaayum, Maayamattathaayumirukkirathu.


Read Full Chapter : James 3