தமிழ்

2 Timothy 2:24 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 2:24
எதிர்பேசுகிறவர்கள் சத்தியத்தை அறியும்படி தேவன் அவர்களுக்கு மனந்திரும்புதலை அருளத்தக்கதாகவும்,

2 Timothy 2:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient,

American Standard Version (ASV)

And the Lord’s servant must not strive, but be gentle towards all, apt to teach, forbearing,

Bible in Basic English (BBE)

For it is not right for the Lord’s servant to make trouble, but he is to be gentle to all, ready in teaching, putting up with wrong,

Darby English Bible (DBY)

And a bondman of [the] Lord ought not to contend, but be gentle towards all; apt to teach; forbearing;

World English Bible (WEB)

The Lord’s servant must not quarrel, but be gentle towards all, able to teach, patient,

Young’s Literal Translation (YLT)

and a servant of the Lord it behoveth not to strive, but to be gentle unto all, apt to teach, patient under evil,

2 தீமோத்தேயு 2:24 in English

ethirpaesukiravarkal Saththiyaththai Ariyumpati Thaevan Avarkalukku Mananthirumputhalai Arulaththakkathaakavum,


Read Full Chapter : 2 Timothy 2