தமிழ்

1 Timothy 3:2 in Tamil

1 தீமோத்தேயு 3:2
ஆகையால் கண்காணியானவன் குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒரே மனைவியை உடைய புருஷனும், ஜாக்கிரதையுள்ளவனும், தெளிந்த புத்தியுள்ளவனும், யோக்கியதையுள்ளவனும், அந்நியரை உபசரிக்கிறவனும், போதகசமர்த்தனுமாய் இருக்கவேண்டும்.

1 Timothy 3:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;

American Standard Version (ASV)

The bishop therefore must be without reproach, the husband of one wife, temperate, sober-minded, orderly, given to hospitality, apt to teach;

Bible in Basic English (BBE)

The Bishop, then, is to be a man of good name, the husband of one wife, self-controlled, serious-minded, having respect for order, opening his house freely to guests, a ready teacher;

Darby English Bible (DBY)

The overseer then must be irreproachable, husband of one wife, sober, discreet, decorous, hospitable, apt to teach;

World English Bible (WEB)

The overseer therefore must be without reproach, the husband of one wife, temperate, sensible, modest, hospitable, good at teaching;

Young’s Literal Translation (YLT)

it behoveth, therefore, the overseer to be blameless, of one wife a husband, vigilant, sober, decent, a friend of strangers, apt to teach,

1 தீமோத்தேயு 3:2 in English

aakaiyaal Kannkaanniyaanavan Kuttanjaattappadaathavanum, Orae Manaiviyai Utaiya Purushanum, Jaakkirathaiyullavanum, Thelintha Puththiyullavanum, Yokkiyathaiyullavanum, Anniyarai Upasarikkiravanum, Pothakasamarththanumaay Irukkavaenndum.


Read Full Chapter : 1 Timothy 3