தமிழ்

John 1:14 in Tamil

யோவான் 1:14
அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார்; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது.

John 1:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

American Standard Version (ASV)

And the Word became flesh, and dwelt among us (and we beheld his glory, glory as of the only begotten from the Father), full of grace and truth.

Bible in Basic English (BBE)

And so the Word became flesh and took a place among us for a time; and we saw his glory–such glory as is given to an only son by his father–saw it to be true and full of grace.

Darby English Bible (DBY)

And the Word became flesh, and dwelt among us (and we have contemplated his glory, a glory as of an only-begotten with a father), full of grace and truth;

World English Bible (WEB)

The Word became flesh, and lived among us. We saw his glory, such glory as of the one and only Son of the Father, full of grace and truth.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the Word became flesh, and did tabernacle among us, and we beheld his glory, glory as of an only begotten of a father, full of grace and truth.

யோவான் 1:14 in English

antha Vaarththai Maamsamaaki, Kirupaiyinaalum Saththiyaththinaalum Nirainthavaraay, Namakkullae Vaasampannnninaar; Avarutaiya Makimaiyaik Kanntoom; Athu Pithaavukku Orae Paeraanavarutaiya Makimaikku Aetta Makimaiyaakavae Irunthathu.


Read Full Chapter : John 1