தமிழ்

John 1:41 in Tamil

யோவான் 1:41
அவன் முதலாவது தன் சகோதரனாகிய சீமோனைக் கண்டு: மேசியாவைக் கண்டோம் என்று சொன்னான்; மேசியா என்பதற்குக் கிறிஸ்து என்று அர்த்தமாம்.

John 1:41 in Other Translations

King James Version (KJV)

He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ.

American Standard Version (ASV)

He findeth first his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah (which is, being interpreted, Christ).

Bible in Basic English (BBE)

Early in the morning he came across his brother and said to him, We have made discovery! It is the Messiah! (which is to say, the Christ).

Darby English Bible (DBY)

He first finds his own brother Simon, and says to him, We have found the Messias (which being interpreted is Christ).

World English Bible (WEB)

He first found his own brother, Simon, and said to him, “We have found the Messiah!” (which is, being interpreted, Christ{“Messiah” (Hebrew) and “Christ” (Greek) both mean “Anointed One”.}).

Young’s Literal Translation (YLT)

this one doth first find his own brother Simon, and saith to him, `We have found the Messiah,’ (which is, being interpreted, The Anointed,)

யோவான் 1:41 in English

avan Muthalaavathu Than Sakotharanaakiya Seemonaik Kanndu: Maesiyaavaik Kanntoom Entu Sonnaan; Maesiyaa Enpatharkuk Kiristhu Entu Arththamaam.


Read Full Chapter : John 1