தமிழ்

John 1:12 in Tamil

யோவான் 1:12
அவருடைய நாமத்தின்மேல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனைபேர்களோ, அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங்கொடுத்தார்.

John 1:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:

American Standard Version (ASV)

But as many as received him, to them gave he the right to become children of God, `even’ to them that believe on his name:

Bible in Basic English (BBE)

To all those who did so take him, however, he gave the right of becoming children of God–that is, to those who had faith in his name:

Darby English Bible (DBY)

but as many as received him, to them gave he [the] right to be children of God, to those that believe on his name;

World English Bible (WEB)

But as many as received him, to them he gave the right to become God’s children, to those who believe in his name:

Young’s Literal Translation (YLT)

but as many as did receive him to them he gave authority to become sons of God — to those believing in his name,

யோவான் 1:12 in English

avarutaiya Naamaththinmael Visuvaasamullavarkalaay Avarai Aettukkonndavarkal Eththanaipaerkalo, Aththanai Paerkalum Thaevanutaiya Pillaikalaakumpati, Avarkalukku Athikaarangaொduththaar.


Read Full Chapter : John 1