தமிழ்

John 2:23 in Tamil

யோவான் 2:23
பஸ்காபண்டிகையிலே அவர் எருசலேமிலிருக்கையில், அவர் செய்த அற்புதங்களை அநேகர் கண்டு, அவருடையநாமத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள்.

John 2:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did.

American Standard Version (ASV)

Now when he was in Jerusalem at the passover, during the feast, many believed on his name, beholding his signs which he did.

Bible in Basic English (BBE)

Now while he was in Jerusalem at the feast of the Passover, a great number of people came to have faith in his name, after seeing the signs which he did.

Darby English Bible (DBY)

And when he was in Jerusalem, at the passover, at the feast, many believed on his name, beholding his signs which he wrought.

World English Bible (WEB)

Now when he was in Jerusalem at the Passover, during the feast, many believed in his name, observing his signs which he did.

Young’s Literal Translation (YLT)

And as he was in Jerusalem, in the passover, in the feast, many believed in his name, beholding his signs that he was doing;

யோவான் 2:23 in English

paskaapanntikaiyilae Avar Erusalaemilirukkaiyil, Avar Seytha Arputhangalai Anaekar Kanndu, Avarutaiyanaamaththil Visuvaasam Vaiththaarkal.


Read Full Chapter : John 2