தமிழ்

John 1:48 in Tamil

யோவான் 1:48
அதற்கு நாத்தான்வேல்: நீர் என்னை எப்படி அறிவீர் என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி: பிலிப்பு உன்னை அழைக்கிறதற்கு முன்னே, நீ அத்திமரத்தின் கீழிருக்கும்போது உன்னைக் கண்டேன் என்றார்.

John 1:48 in Other Translations

King James Version (KJV)

Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee.

American Standard Version (ASV)

Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee.

Bible in Basic English (BBE)

Nathanael said to him, Where did you get knowledge of me? In answer Jesus said, Before Philip was talking with you, while you were still under the fig-tree, I saw you.

Darby English Bible (DBY)

Nathanael says to him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said to him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig-tree, I saw thee.

World English Bible (WEB)

Nathanael said to him, “How do you know me?” Jesus answered him, “Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Nathanael saith to him, `Whence me dost thou know?’ Jesus answered and said to him, `Before Philip’s calling thee — thou being under the fig-tree — I saw thee.’

யோவான் 1:48 in English

atharku Naaththaanvael: Neer Ennai Eppati Ariveer Entan. Yesu Avanai Nnokki: Pilippu Unnai Alaikkiratharku Munnae, Nee Aththimaraththin Geelirukkumpothu Unnaik Kanntaen Entar.


Read Full Chapter : John 1