தமிழ்

Hebrews 1:3 in Tamil

எபிரெயர் 1:3
இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும், அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாயிருந்து, சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய், தம்மாலேதாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டுபண்ணி, உன்னதத்திலுள்ள மகத்துவமானவருடைய வலதுபாரிசத்திலே உட்கார்ந்தார்.

Hebrews 1:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high:

American Standard Version (ASV)

who being the effulgence of his glory, and the very image of his substance, and upholding all things by the word of his power, when he had made purification of sins, sat down on the right hand of the Majesty on high;

Bible in Basic English (BBE)

Who, being the outshining of his glory, the true image of his substance, supporting all things by the word of his power, having given himself as an offering making clean from sins, took his seat at the right hand of God in heaven;

Darby English Bible (DBY)

who being [the] effulgence of his glory and [the] expression of his substance, and upholding all things by the word of his power, having made [by himself] the purification of sins, set himself down on the right hand of the greatness on high,

World English Bible (WEB)

His Son is the radiance of his glory, the very image of his substance, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself made purification for our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high;

Young’s Literal Translation (YLT)

who being the brightness of the glory, and the impress of His subsistence, bearing up also the all things by the saying of his might — through himself having made a cleansing of our sins, sat down at the right hand of the greatness in the highest,

எபிரெயர் 1:3 in English

ivar Avarutaiya Makimaiyin Pirakaasamum, Avarutaiya Thanmaiyin Soroopamumaayirunthu, Sarvaththaiyum Thammutaiya Vallamaiyulla Vasanaththinaalae Thaangukiravaraay, Thammaalaethaamae Nammutaiya Paavangalai Neekkum Suththikarippai Unndupannnni, Unnathaththilulla Makaththuvamaanavarutaiya Valathupaarisaththilae Utkaarnthaar.


Read Full Chapter : Hebrews 1