தமிழ்

Hebrews 9:26 in Tamil

எபிரெயர் 9:26
அப்படியிருந்ததானால், உலகமுண்டானது முதற்கொண்டு அவர் அநேகந்தரம் பாடுபடவேண்டியதாயிருக்குமே; அப்படியல்ல, அவர் தம்மைத்தாமே பலியிடுகிறதினாலே பாவங்களை நீக்கும்பொருட்டாக இந்தக் கடைசிக்காலத்தில் ஒரேதரம் வெளிப்பட்டார்.

Hebrews 9:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

For then must he often have suffered since the foundation of the world: but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself.

American Standard Version (ASV)

else must he often have suffered since the foundation of the world: but now once at the end of the ages hath he been manifested to put away sin by the sacrifice of himself.

Bible in Basic English (BBE)

For then he would have undergone a number of deaths from the time of the making of the world: but now he has come to us at the end of the old order, to put away sin by the offering of himself.

Darby English Bible (DBY)

since he had [then] been obliged often to suffer from the foundation of the world. But now once in the consummation of the ages he has been manifested for [the] putting away of sin by his sacrifice.

World English Bible (WEB)

or else he must have suffered often since the foundation of the world. But now once at the end of the ages, he has been revealed to put away sin by the sacrifice of himself.

Young’s Literal Translation (YLT)

since it had behoved him many times to suffer from the foundation of the world, but now once, at the full end of the ages, for putting away of sin through his sacrifice, he hath been manifested;

எபிரெயர் 9:26 in English

appatiyirunthathaanaal, Ulakamunndaanathu Mutharkonndu Avar Anaekantharam Paadupadavaenntiyathaayirukkumae; Appatiyalla, Avar Thammaiththaamae Paliyidukirathinaalae Paavangalai Neekkumporuttaka Inthak Kataisikkaalaththil Oraetharam Velippattar.


Read Full Chapter : Hebrews 9