தமிழ்

Hebrews 9:21 in Tamil

எபிரெயர் 9:21
இவ்விதமாக, கூடாரத்தின்மேலும் ஆராதனைக்குரிய சகல பணிமூட்டுகளிள்மேலும் இரத்தத்தைத் தெளித்தான்.


எபிரெயர் 9:21 in English

ivvithamaaka, Koodaaraththinmaelum Aaraathanaikkuriya Sakala Pannimoottukalilmaelum Iraththaththaith Theliththaan.


Read Full Chapter : Hebrews 9