தமிழ்

Hebrews 9:27 in Tamil

எபிரெயர் 9:27
அன்றியும், ஒரேதரம் மரிப்பதும், பின்பு நியாயத்தீர்ப்படைவதும், மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே,

Hebrews 9:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment:

American Standard Version (ASV)

And inasmuch as it is appointed unto men once to die, and after this `cometh’ judgment;

Bible in Basic English (BBE)

And because by God’s law death comes to men once, and after that they are judged;

Darby English Bible (DBY)

And forasmuch as it is the portion of men once to die, and after this judgment;

World English Bible (WEB)

Inasmuch as it is appointed for men to die once, and after this, judgment,

Young’s Literal Translation (YLT)

and as it is laid up to men once to die, and after this — judgment,

எபிரெயர் 9:27 in English

antiyum, Oraetharam Marippathum, Pinpu Niyaayaththeerppataivathum, Manusharukku Niyamikkappattirukkirapatiyae,


Read Full Chapter : Hebrews 9