தமிழ்

Revelation 3:21 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:21
நான் ஜெயங்கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோடேகூட உட்கார்ந்ததுபோல, ஜெயங்கொள்ளுகிறவனெவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடேகூட உட்காரும்படிக்கு அருள்செய்வேன்.

Revelation 3:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne.

American Standard Version (ASV)

He that overcometh, I will give to him to sit down with me in my throne, as I also overcame, and sat down with my Father in his throne.

Bible in Basic English (BBE)

To him who overcomes I will give a place with me on my high seat, even as I overcame, and am seated with my Father on his high seat.

Darby English Bible (DBY)

He that overcomes, to him will I give to sit with me in my throne; as *I* also have overcome, and have sat down with my Father in his throne.

World English Bible (WEB)

He who overcomes, I will give to him to sit down with me on my throne, as I also overcame, and sat down with my Father on his throne.

Young’s Literal Translation (YLT)

He who is overcoming — I will give to him to sit with me in my throne, as I also did overcome and did sit down with my Father in His throne.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:21 in English

naan Jeyangaொnndu En Pithaavinutaiya Singaasanaththilae Avarotaekooda Utkaarnthathupola, Jeyangaொllukiravanevano Avanum Ennutaiya Singaasanaththil Ennotaekooda Utkaarumpatikku Arulseyvaen.


Read Full Chapter : Revelation 3