தமிழ்

Revelation 3:5 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:5
ஜெயங்கொள்ளுகிறவனெவனோ அவனுக்கு வெண்வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும்; ஜீவபுஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிறுக்கிப்போடாமல், என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடுவேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:5 in English

jeyangaொllukiravanevano Avanukku Vennvasthiram Tharippikkappadum; Jeevapusthakaththilirunthu Avanutaiya Naamaththai Naan Kirukkippodaamal, En Pithaa Munpaakavum Avarutaiya Thoothar Munpaakavum Avan Naamaththai Arikkaiyiduvaen.


Read Full Chapter : Revelation 3