தமிழ்

Revelation 19:8 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:8
சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக்கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது; அந்த மெல்லியவஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே.

Revelation 19:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white: for the fine linen is the righteousness of saints.

American Standard Version (ASV)

And it was given unto her that she should array herself in fine linen, bright `and’ pure: for the fine linen is the righteous acts of the saints.

Bible in Basic English (BBE)

And to her it was given to be clothed in delicate linen, clean and shining: for the clean linen is the righteousness of the saints.

Darby English Bible (DBY)

And it was given to her that she should be clothed in fine linen, bright [and] pure; for the fine linen is the righteousnesses of the saints.

World English Bible (WEB)

It was given to her that she would array herself in bright, pure, fine linen: for the fine linen is the righteous acts of the saints.

Young’s Literal Translation (YLT)

and there was given to her that she may be arrayed with fine linen, pure and shining, for the fine linen is the righteous acts of the saints.’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:8 in English

suththamum Pirakaasamumaana Melliya Vasthiram Thariththukkollumpati Avalukku Alikkappattathu; Antha Melliyavasthiram Parisuththavaankalutaiya Neethikalae.


Read Full Chapter : Revelation 19