தமிழ்

Matthew 17:2 in Tamil

மத்தேயு 17:2
அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார்; அவர் முகம் சூரியனைப்போலப் பிரகாசித்தது, அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தைப்போல வெண்மையாயிற்று.

Matthew 17:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.

American Standard Version (ASV)

and he was transfigured before them; and his face did shine as the sun, and his garments became white as the light.

Bible in Basic English (BBE)

And he was changed in form before them; and his face was shining like the sun, and his clothing became white as light.

Darby English Bible (DBY)

And he was transfigured before them. And his face shone as the sun, and his garments became white as the light;

World English Bible (WEB)

He was transfigured before them. His face shone like the sun, and his garments became as white as the light.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he was transfigured before them, and his face shone as the sun, and his garments did become white as the light,

மத்தேயு 17:2 in English

avarkalukku Munpaaka Maruroopamaanaar; Avar Mukam Sooriyanaippolap Pirakaasiththathu, Avar Vasthiram Velichchaththaippola Vennmaiyaayittu.


Read Full Chapter : Matthew 17