தமிழ்

1 Chronicles 29:11 in Tamil

1 நாளாகமம் 29:11
கர்த்தாவே, மாட்சிமையும் வல்லமையும் மகிமையும் ஜெயமும் மகத்துவமும் உம்முடையவைகள்; வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளவைகளெல்லாம் உம்முடையவைகள்; கர்த்தாவே, ராஜ்யமும் உம்முடையது; தேவரீர் எல்லாருக்கும் தலைவராய் உயர்ந்திருக்கிறீர்.

1 Chronicles 29:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thine, O LORD is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O LORD, and thou art exalted as head above all.

American Standard Version (ASV)

Thine, O Jehovah, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heavens and in the earth `is thine’; thine is the kingdom, O Jehovah, and thou art exalted as head above all.

Bible in Basic English (BBE)

Yours, O Lord, is the strength and the power and the glory, and the authority and the honour: for everything in heaven and on earth is yours; yours is the kingdom, O Lord, and you are lifted up as head over all.

Darby English Bible (DBY)

Thine, Jehovah, is the greatness, and the power, and the glory, and the splendour, and the majesty; for all that is in the heavens and on the earth is thine: thine, Jehovah, is the kingdom, and thou art exalted as Head above all;

Webster’s Bible (WBT)

Thine, O LORD, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and on the earth is thine; thine is the kingdom, O LORD, and thou art exalted as head above all.

World English Bible (WEB)

Yours, Yahweh, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty: for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, Yahweh, and you are exalted as head above all.

Young’s Literal Translation (YLT)

To Thee, O Jehovah, `is’ the greatness, and the might, and the beauty, and the victory, and the honour, because of all in the heavens and in the earth; to Thee, O Jehovah, `is’ the kingdom, and he who is lifting up himself over all for head;

1 நாளாகமம் 29:11 in English

karththaavae, Maatchimaiyum Vallamaiyum Makimaiyum Jeyamum Makaththuvamum Ummutaiyavaikal; Vaanaththilum Poomiyilum Ullavaikalellaam Ummutaiyavaikal; Karththaavae, Raajyamum Ummutaiyathu; Thaevareer Ellaarukkum Thalaivaraay Uyarnthirukkireer.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 29