தமிழ்

Psalm 57:5 in Tamil

சங்கீதம் 57:5
தேவனே, வானங்களுக்கு மேலாக உயர்ந்தருளும்; உமது மகிமை பூமியனைத்தின்மேலும் உயர்ந்திருப்பதாக.

Psalm 57:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Be thou exalted, O God, above the heavens; let thy glory be above all the earth.

American Standard Version (ASV)

Be thou exalted, O God, above the heavens; `Let’ thy glory `be’ above all the earth.

Bible in Basic English (BBE)

O God, be lifted up higher than the heavens; let your glory be over all the earth.

Darby English Bible (DBY)

Be exalted above the heavens, O God; let thy glory be above all the earth!

Webster’s Bible (WBT)

My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword.

World English Bible (WEB)

Be exalted, God, above the heavens! Let your glory be above all the earth!

Young’s Literal Translation (YLT)

Be Thou exalted above the heavens, O God, Above all the earth Thine honour.

சங்கீதம் 57:5 in English

thaevanae, Vaanangalukku Maelaaka Uyarntharulum; Umathu Makimai Poomiyanaiththinmaelum Uyarnthiruppathaaka.


Read Full Chapter : Psalm 57