தமிழ்

Psalm 8:1 in Tamil

சங்கீதம் 8:1
எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் பூமியெங்கும் எவ்வளவு மேன்மையுள்ளதாயிருக்கிறது! உம்முடைய மகத்துவத்தை வானங்களுக்கு மேலாக வைத்தீர்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 8:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

O LORD, our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

American Standard Version (ASV)

O Jehovah, our Lord, How excellent is thy name in all the earth, Who hast set thy glory upon the heavens!

Bible in Basic English (BBE)

<To the chief music-maker on the Gittith. A Psalm. Of David.> O Lord, our Lord, whose glory is higher than the heavens, how noble is your name in all the earth!

Darby English Bible (DBY)

{To the chief Musician. Upon the Gittith. A Psalm of David.} Jehovah our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy majesty above the heavens.

World English Bible (WEB)

> Yahweh, our Lord, how majestic is your name in all the earth, Who has set your glory above the heavens!

Young’s Literal Translation (YLT)

To the Overseer, `On the Gittith.’ A Psalm of David. Jehovah, our Lord, How honourable Thy name in all the earth! Who settest thine honour on the heavens.

சங்கீதம் 8:1 in English

engal Aanndavaraakiya Karththaavae, Ummutaiya Naamam Poomiyengum Evvalavu Maenmaiyullathaayirukkirathu! Ummutaiya Makaththuvaththai Vaanangalukku Maelaaka Vaiththeer.


Read Full Chapter : Psalm 8