தமிழ்

1 Chronicles 29:23 in Tamil

1 நாளாகமம் 29:23
அப்படியே சாலொமோன் தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் ஸ்தானத்திலே, கர்த்தருடைய சிங்காசனத்தில் ராஜாவாய் வீற்றிருந்து பாக்கியசாலியாயிருந்தான்; இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தார்கள்.

1 Chronicles 29:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Solomon sat on the throne of the LORD as king instead of David his father, and prospered; and all Israel obeyed him.

American Standard Version (ASV)

Then Solomon sat on the throne of Jehovah as king instead of David his father, and prospered; and all Israel obeyed him.

Bible in Basic English (BBE)

So Solomon was put on the seat of the Lord as king in place of his father David, and everything went well for him; and all Israel was under his authority.

Darby English Bible (DBY)

And Solomon sat on the throne of Jehovah as king instead of David his father, and prospered; and all Israel obeyed him.

Webster’s Bible (WBT)

Then Solomon sat on the throne of the LORD as king instead of David his father, and prospered; and all Israel obeyed him.

World English Bible (WEB)

Then Solomon sat on the throne of Yahweh as king instead of David his father, and prospered; and all Israel obeyed him.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Solomon sitteth on the throne of Jehovah for king instead of David his father, and prospereth, and all Israel hearken unto him,

1 நாளாகமம் 29:23 in English

appatiyae Saalomon Than Thakappanaakiya Thaaveethin Sthaanaththilae, Karththarutaiya Singaasanaththil Raajaavaay Veettirunthu Paakkiyasaaliyaayirunthaan; Isravaelar Ellaarum Avanukkuk Geelppatinthirunthaarkal.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 29