தமிழ்

Daniel 4:32 in Tamil

தானியேல் 4:32
மனுஷரினின்று தள்ளப்படுவாய்; வெளியின் மிருகங்களோடே சஞ்சரிப்பாய்; மாடுகளைப்போல் புல்லை மேய்வாய்; இப்படியே உன்னதமாவர் மனுஷருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகைசெய்து தமக்குச் சித்தமாயிருக்கிறவனுக்கு அதைக் கொடுக்கிறாரென்பதை நீ அறிந்துகொள்ளுமட்டும் ஏழு காலங்கள் உன்மேல் கடந்துபோகும் என்று உனக்குச் சொல்லப்படுகிறது எனύறு விளம்பினது.

Daniel 4:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field: they shall make thee to eat grass as oxen, and seven times shall pass over thee, until thou know that the most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will.

American Standard Version (ASV)

and thou shalt be driven from men; and they dwelling shall be with the beasts of the field; thou shalt be made to eat grass as oxen; and seven times shall pass over thee; until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will.

Bible in Basic English (BBE)

And they will send you out from among men, to be with the beasts of the field; they will give you grass for your food like the oxen, and seven times will go by you, till you are certain that the Most High is ruler in the kingdom of men, and gives it to any man at his pleasure.

Darby English Bible (DBY)

and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field; they shall make thee to eat grass as oxen, and seven times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth over the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will.

World English Bible (WEB)

and you shall be driven from men; and they dwelling shall be with the animals of the field; you shall be made to eat grass as oxen; and seven times shall pass over you; until you know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whoever he will.

Young’s Literal Translation (YLT)

and from men they are driving thee away, and with the beast of the field `is’ thy dwelling, the herb as oxen they do cause thee to eat, and seven times do pass over thee, till that thou knowest that the Most High is ruler in the kingdom of men, and to whom He willeth He giveth it.

தானியேல் 4:32 in English

manusharinintu Thallappaduvaay; Veliyin Mirukangalotae Sanjarippaay; Maadukalaippol Pullai Maeyvaay; Ippatiyae Unnathamaavar Manusharutaiya Raajyaththil Aalukaiseythu Thamakkuch Siththamaayirukkiravanukku Athaik Kodukkiraarenpathai Nee Arinthukollumattum Aelu Kaalangal Unmael Kadanthupokum Entu Unakkuch Sollappadukirathu Enaύtru Vilampinathu.


Read Full Chapter : Daniel 4