தமிழ்

1 John 1:7 in Tamil

1 யோவான் 1:7
அவர் ஒளியிலிருக்கிறதுபோல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம்; அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி, நம்மைச் சுத்திகரிக்கும்.

1 John 1:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.

American Standard Version (ASV)

but if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus his Son cleanseth us from all sin.

Bible in Basic English (BBE)

But if we are walking in the light, as he is in the light, we are all united with one another, and the blood of Jesus his Son makes us clean from all sin.

Darby English Bible (DBY)

But if we walk in the light as *he* is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanses us from all sin.

World English Bible (WEB)

But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin.

Young’s Literal Translation (YLT)

and if in the light we may walk, as He is in the light — we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ His Son doth cleanse us from every sin;

1 யோவான் 1:7 in English

avar Oliyilirukkirathupola Naamum Oliyilae Nadanthaal Oruvarotoruvar Aikkiyappattiruppom; Avarutaiya Kumaaranaakiya Yesukiristhuvin Iraththam Sakala Paavangalaiyum Neekki, Nammaich Suththikarikkum.


Read Full Chapter : 1 John 1