தமிழ்

Romans 9:5 in Tamil

ரோமர் 9:5
பிதாக்கள் அவர்களுடையவர்களே; மாம்சத்தின்படி கிறிஸ்துவும் அவர்களில் பிறந்தாரே, இவர் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்ட சர்வத்திற்கும்மேலான தேவன். ஆமென்.

Romans 9:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Amen.

American Standard Version (ASV)

whose are the fathers, and of whom is Christ as concerning the flesh, who is over all, God blessed for ever. Amen.

Bible in Basic English (BBE)

Whose are the fathers, and of whom came Christ in the flesh, who is over all, God, to whom be blessing for ever. So be it.

Darby English Bible (DBY)

whose [are] the fathers; and of whom, as according to flesh, [is] the Christ, who is over all, God blessed for ever. Amen.

World English Bible (WEB)

of whom are the fathers, and from whom is Christ as concerning the flesh, who is over all, God, blessed forever. Amen.

Young’s Literal Translation (YLT)

whose `are’ the fathers, and of whom `is’ the Christ, according to the flesh, who is over all, God blessed to the ages. Amen.

ரோமர் 9:5 in English

pithaakkal Avarkalutaiyavarkalae; Maamsaththinpati Kiristhuvum Avarkalil Piranthaarae, Ivar Ententaikkum Sthoththirikkappatta Sarvaththirkummaelaana Thaevan. Aamen.


Read Full Chapter : Romans 9