தமிழ்

Romans 9:18 in Tamil

ரோமர் 9:18
ஆதலால் எவன்மேல் இரக்கமாயிருக்கச் சித்தமாயிருக்கிறாரோ அவன்மேல் இரக்கமாயிருக்கிறார், எவனைக் கடினப்படுத்தச் சித்தமாயிருக்கிறாரோ அவனைக் கடினப்படுத்துகிறார்.

Romans 9:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth.

American Standard Version (ASV)

So then he hath mercy on whom he will, and whom he will be hardeneth.

Bible in Basic English (BBE)

So then, at his pleasure he has mercy on a man, and at his pleasure he makes the heart hard.

Darby English Bible (DBY)

So then, to whom he will he shews mercy, and whom he will he hardens.

World English Bible (WEB)

So then, he has mercy on whom he desires, and he hardens whom he desires.

Young’s Literal Translation (YLT)

so, then, to whom He willeth, He doth kindness, and to whom He willeth, He doth harden.

ரோமர் 9:18 in English

aathalaal Evanmael Irakkamaayirukkach Siththamaayirukkiraaro Avanmael Irakkamaayirukkiraar, Evanaik Katinappaduththach Siththamaayirukkiraaro Avanaik Katinappaduththukiraar.


Read Full Chapter : Romans 9