தமிழ்

Romans 9:28 in Tamil

ரோமர் 9:28
அவர் நீதியோடே சீக்கிரமாய்த் தம்முடைய காரியத்தை நிறைவேற்றுவார்; கர்த்தர் பூமியிலே சீக்கிரமாகவே காரியத்தை நிறைவேற்றி முடிப்பார் என்றும் ஏசாயா இஸ்ரவேலரைக்குறித்துச் சொல்லுகிறான்.

Romans 9:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

For he will finish the work, and cut it short in righteousness: because a short work will the Lord make upon the earth.

American Standard Version (ASV)

for the Lord will execute `his’ word upon the earth, finishing it and cutting it short.

Bible in Basic English (BBE)

For the Lord will give effect to his word on the earth, putting an end to it and cutting it short.

Darby English Bible (DBY)

for [he] is bringing the matter to an end, and [cutting [it] short in righteousness; because] a cutting short of the matter will [the] Lord accomplish upon the earth.

World English Bible (WEB)

For He will finish the work and cut it short in righteousness, Because the LORD will make a short work upon the earth.”

Young’s Literal Translation (YLT)

for a matter He is finishing, and is cutting short in righteousness, because a matter cut short will the Lord do upon the land.

ரோமர் 9:28 in English

avar Neethiyotae Seekkiramaayth Thammutaiya Kaariyaththai Niraivaettuvaar; Karththar Poomiyilae Seekkiramaakavae Kaariyaththai Niraivaetti Mutippaar Entum Aesaayaa Isravaelaraikkuriththuch Sollukiraan.


Read Full Chapter : Romans 9