தமிழ்

Romans 11:28 in Tamil

ரோமர் 11:28
சுவிசேஷத்தைக்குறித்து அவர்கள் உங்கள்நிமித்தம் பகைஞராயிருக்கிறார்கள்; தெரிந்துகொள்ளுதலைக்குறித்து அவர்கள் பிதாக்களினிமித்தம் அன்புகூரப்பட்டவர்களாயிருக்கிறார்கள்.

Romans 11:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

As concerning the gospel, they are enemies for your sakes: but as touching the election, they are beloved for the father’s sakes.

American Standard Version (ASV)

As touching the gospel, they are enemies for your sake: but as touching the election, they are beloved for the fathers’ sake.

Bible in Basic English (BBE)

As far as the good news is in question, they are cut off from God on account of you, but as far as the selection is in question, they are loved on account of the fathers.

Darby English Bible (DBY)

As regards the glad tidings, [they are] enemies on your account; but as regards election, beloved on account of the fathers.

World English Bible (WEB)

Concerning the Gospel, they are enemies for your sake. But concerning the election, they are beloved for the fathers’ sake.

Young’s Literal Translation (YLT)

As regards, indeed, the good tidings, `they are’ enemies on your account; and as regards the choice — beloved on account of the fathers;

ரோமர் 11:28 in English

suviseshaththaikkuriththu Avarkal Ungalnimiththam Pakainjaraayirukkiraarkal; Therinthukolluthalaikkuriththu Avarkal Pithaakkalinimiththam Anpukoorappattavarkalaayirukkiraarkal.


Read Full Chapter : Romans 11