தமிழ்

Romans 9:3 in Tamil

ரோமர் 9:3
மாம்சத்தின்படி என் இனத்தாராகிய என் சகோதரருக்குப் பதிலாக நானே கிறிஸ்துவைவிட்டுச் சபிக்கப்பட்டவனாகவேண்டுமென்று விரும்புவேனே.

Romans 9:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh:

American Standard Version (ASV)

For I could wish that I myself were anathema from Christ for my brethren’s sake, my kinsmen according to the flesh:

Bible in Basic English (BBE)

For I have a desire to take on myself the curse for my brothers, my family in the flesh:

Darby English Bible (DBY)

for I have wished, I myself, to be a curse from the Christ for my brethren, my kinsmen, according to flesh;

World English Bible (WEB)

For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brothers’ sake, my relatives according to the flesh,

Young’s Literal Translation (YLT)

for I was wishing, I myself, to be anathema from the Christ — for my brethren, my kindred, according to the flesh,

ரோமர் 9:3 in English

maamsaththinpati En Inaththaaraakiya En Sakothararukkup Pathilaaka Naanae Kiristhuvaivittuch Sapikkappattavanaakavaenndumentu Virumpuvaenae.


Read Full Chapter : Romans 9