தமிழ்

1 Corinthians 16:22 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 16:22
ஒருவன் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினிடத்தில் அன்புகூராமற்போனால், அவன் சபிக்கப்பட்டவனாயிருக்கக்கடவன், கர்த்தர் வருகிறார்.

1 Corinthians 16:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.

American Standard Version (ASV)

If any man loveth not the Lord, let him be anathema. Maranatha.

Bible in Basic English (BBE)

If any man has not love for the Lord, let him be cursed. Maran atha (our Lord comes).

Darby English Bible (DBY)

If any one love not the Lord [Jesus Christ] let him be Anathema Maranatha.

World English Bible (WEB)

If any man doesn’t love the Lord Jesus Christ, let him be accursed{Greek: anathema.}. Come, Lord!{Aramaic: Maranatha!}

Young’s Literal Translation (YLT)

if any one doth not love the Lord Jesus Christ — let him be anathema! The Lord hath come!

1 கொரிந்தியர் 16:22 in English

oruvan Karththaraakiya Yesukiristhuvinidaththil Anpukooraamarponaal, Avan Sapikkappattavanaayirukkakkadavan, Karththar Varukiraar.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 16