தமிழ்

Acts 23:14 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 23:14
அவர்கள் பிரதான ஆசாரியர்களிடத்திலும் மூப்பர்களிடத்திலும் போய்: நாங்கள் பவுலைக் கொலைசெய்யுமளவும் ஒன்றும் புசிப்பதில்லையென்று உறுதியான சபதம்பண்ணிக்கொண்டோம்.

Acts 23:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they came to the chief priests and elders, and said, We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul.

American Standard Version (ASV)

And they came to the chief priests and the elders, and said, We have bound ourselves under a great curse, to taste nothing until we have killed Paul.

Bible in Basic English (BBE)

And they came to the chief priests and the rulers and said, We have taken a great oath to take no food till we have put Paul to death

Darby English Bible (DBY)

and they went to the chief priests and elders, and said, We have cursed ourselves with a curse to taste nothing until we kill Paul.

World English Bible (WEB)

They came to the chief priests and the elders, and said, “We have bound ourselves under a great curse, to taste nothing until we have killed Paul.

Young’s Literal Translation (YLT)

who having come near to the chief priests and to the elders said, `With an anathema we did anathematize ourselves — to taste nothing till we have killed Paul;

அப்போஸ்தலர் 23:14 in English

avarkal Pirathaana Aasaariyarkalidaththilum Moopparkalidaththilum Poy: Naangal Pavulaik Kolaiseyyumalavum Ontum Pusippathillaiyentu Uruthiyaana Sapathampannnnikkonntoom.


Read Full Chapter : Acts 23