தமிழ்

Acts 23:12 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 23:12
விடியற்காலமானபோது, யூதரில் சிலர் ஒருமித்து, தாங்கள் பவுலைக் கொலைசெய்யுமளவும் புசிப்பதுமில்லை குடிப்பதுமில்லையென்று சபதம்பண்ணிக்கொண்டார்கள்.

Acts 23:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when it was day, certain of the Jews banded together, and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul.

American Standard Version (ASV)

And when it was day, the Jews banded together, and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul.

Bible in Basic English (BBE)

And when it was day, the Jews came together and put themselves under an oath that they would take no food or drink till they had put Paul to death.

Darby English Bible (DBY)

And when it was day, the Jews, having banded together, put themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they should kill Paul.

World English Bible (WEB)

When it was day, some of the Jews banded together, and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink until they had killed Paul.

Young’s Literal Translation (YLT)

And day having come, certain of the Jews having made a concourse, did anathematize themselves, saying neither to eat nor to drink till they may kill Paul;

அப்போஸ்தலர் 23:12 in English

vitiyarkaalamaanapothu, Yootharil Silar Orumiththu, Thaangal Pavulaik Kolaiseyyumalavum Pusippathumillai Kutippathumillaiyentu Sapathampannnnikkonndaarkal.


Read Full Chapter : Acts 23