தமிழ்

1 Corinthians 16:20 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 16:20
சகோதரரெல்லாரும் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள். ஒருவரையொருவர் பரிசுத்த முத்தத்தோடே வாழ்த்துங்கள்.


1 கொரிந்தியர் 16:20 in English

sakothararellaarum Ungalai Vaalththukiraarkal. Oruvaraiyoruvar Parisuththa Muththaththotae Vaalththungal.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 16