தமிழ்

Galatians 3:10 in Tamil

கலாத்தியர் 3:10
நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைக்காரராகிய யாவரும் சாபத்திற்குட்பட்டிருக்கிறார்கள்; நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளையெல்லாம் செய்யத்தக்கதாக அவைகளில் நிலைத்திராதவன் எவனோ அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறதே.

Galatians 3:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

For as many as are of the works of the law are under the curse: for it is written, Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them.

American Standard Version (ASV)

For as many as are of the works of the law are under a curse: for it is written, Cursed is every one who continueth not in all things that are written in the book of the law, to do them.

Bible in Basic English (BBE)

For all who are of the works of the law are under a curse: because it is said in the Writings, A curse is on everyone who does not keep on doing all the things which are ordered in the book of the law.

Darby English Bible (DBY)

For as many as are on the principle of works of law are under curse. For it is written, Cursed is every one who does not continue in all things which [are] written in the book of the law to do them;

World English Bible (WEB)

For as many as are of the works of the law are under a curse. For it is written, “Cursed is everyone who doesn’t continue in all things that are written in the book of the law, to do them.”

Young’s Literal Translation (YLT)

for as many as are of works of law are under a curse, for it hath been written, `Cursed `is’ every one who is not remaining in all things that have been written in the Book of the Law — to do them,’

கலாத்தியர் 3:10 in English

niyaayappiramaanaththin Kiriyaikkaararaakiya Yaavarum Saapaththirkutpattirukkiraarkal; Niyaayappiramaana Pusthakaththil Eluthappattavaikalaiyellaam Seyyaththakkathaaka Avaikalil Nilaiththiraathavan Evano Avan Sapikkappattavan Entu Eluthiyirukkirathae.


Read Full Chapter : Galatians 3