தமிழ்

Romans 9:23 in Tamil

ரோமர் 9:23
தாம் மகிமைக்காக எத்தனமாக்கின கிருபாபாத்திரங்கள்மேல் தம்முடைய மகிமையின் ஐசுவரியத்தைத் தெரியப்படுத்தவும் சித்தமாய், அழிவுக்கு எத்தனமாக்கப்பட்ட கோபாக்கினைப் பாத்திரங்கள்மேல் மிகவும் நீடிய சாந்தத்தோடே பொறுமையாயிருந்தாரானால் உனக்கென்ன?

Romans 9:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory,

American Standard Version (ASV)

and that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he afore prepared unto glory,

Bible in Basic English (BBE)

And to make clear the wealth of his glory to vessels of mercy, which he had before made ready for glory,

Darby English Bible (DBY)

and that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he had before prepared for glory,

World English Bible (WEB)

and that he might make known the riches of his glory on vessels of mercy, which he prepared beforehand for glory,

Young’s Literal Translation (YLT)

and that He might make known the riches of His glory on vessels of kindness, that He before prepared for glory, whom also He did call — us —

ரோமர் 9:23 in English

thaam Makimaikkaaka Eththanamaakkina Kirupaapaaththirangalmael Thammutaiya Makimaiyin Aisuvariyaththaith Theriyappaduththavum Siththamaay, Alivukku Eththanamaakkappatta Kopaakkinaip Paaththirangalmael Mikavum Neetiya Saanthaththotae Porumaiyaayirunthaaraanaal Unakkenna?


Read Full Chapter : Romans 9